• Gratis frakt.5 års garanti.
Bestillinger før kl 12:00 sendes samme dag.

Installasjonsveiledning - Turtle Nordic

Att montera takräcken från Turtle på din bil är enkelt. Allt du behöver kommer med i förpackningen och varje del är helt anpassad till din bilmodell.

För att lättast ta del av denna installationsguide för Turtle Air takräcken så behöver du först och främst ta reda på vilken typ av tak din bil har. 


Bil med upphöjda takrails

Ladda ned manual här >>

 1. Ta ur alla delar ur förpackningen. 
 2. Trä på gummilisterna i aluminiumprofilernas T-spår på ovansidan. Klipp av gummilisten så att den inte är längre än aluminiumprofilen. Hellre för kort än för lång. 
 3. Montera fästena på aluminiumprofilerna. Det spelar ingen roll vilket fäste som sitter i vilken ände, alla är lika. Skjut på fästet på profilen tills dess att ett klick hörs.
 4. Om räckena är olika långa så ska det långa räcket monteras fram på bilens tak. Ta reda på vilket räcke som är längst och notera den gula pilen som visar aluminiumprofilens framsida (ska vara vänd framåt). 
 5. Sätt fast det främre takräcket på takrailsen genom att se till att fästet griper tag om takrailset. Montera det främre takräcket i höjd med B-stolpen (mellan bak- och framdörr).
 6. När det främre räcket är placerat på rätt plats på bilens tak så drar du åt insexskruven ovanifrån med det medföljande verktyget. Åtdragningsmomentet är 4-5 NM och det betyder att du kan dra åt relativt kraftigt. OBS! Använd endast det medföljande verktyget när du drar åt. Ett verktyg med längre skaft ger mer kraft och kan då skada fästet. 
 7. Reptera monteringen för det bakre takräcket. Detta monteras ungefär 75 cm bakom det främre räcket. 
 8. Skjut på de låsbara locken på varje fäste och lås med den medföljande nyckeln. 
 9. Kontrollera en sista gång att båda räckena är monterade ordentligt.
 10. Klart! 


Bil med integrerade takrails

Ladda ned manual här >>

 1. Ta ur alla delar ur förpackningen. 
 2. Trä på gummilisterna i aluminiumprofilernas T-spår på ovansidan. Klipp av gummilisten så att den inte är längre än aluminiumprofilen. Hellre för kort än för lång. 
 3. Montera fästena på aluminiumprofilerna. Det spelar ingen roll vilket fäste som sitter i vilken ände, alla är lika. Skjut på fästet på profilen tills dess att ett klick hörs.
 4. Om räckena är olika långa så ska det långa räcket monteras fram på bilens tak. Ta reda på vilket räcke som är längst och notera den gula pilen som visar aluminiumprofilens framsida (ska vara vänd framåt). 
 5. Sätt fast det främre takräcket på takrailsen genom att se till att fästets yttre "klo" griper tag om takrailsets klack på utsidan. Montera det främre takräcket i höjd med B-stolpen (mellan bak- och framdörr).
 6. När det främre räcket är placerat på rätt plats på bilens tak så drar du åt insexskruven framifrån med det medföljande verktyget. Åtdragningsmomentet är 4-5 NM och det betyder att du kan dra åt relativt kraftigt. OBS! Använd endast det medföljande verktyget när du drar åt. Ett verktyg med längre skaft ger mer kraft och kan då skada fästet. 
 7. Dra åt insexskruven i det gula hålet i fästet för att låsa aluminiumprofilens position i sidled.
 8. Reptera monteringen för det bakre takräcket. Detta monteras ungefär 75 cm bakom det främre räcket. 
 9. Skjut på de låsbara locken på varje fäste och lås med den medföljande nyckeln. 
 10. Kontrollera en sista gång att båda räckena är monterade ordentligt.
 11. Klart! 


Bil utan takrails - Fix-point 

 1. Ta ur alla delar ur förpackningen.
 2. Trä på gummilisterna i aluminiumprofilernas T-spår på ovansidan. Klipp av gummilisten så att den inte är längre än aluminiumprofilen. Hellre för kort än för lång. 
 3. Montera fästena på aluminiumprofilerna. Det spelar ingen roll vilket fäste som sitter i vilken ände, alla är lika. Skjut på fästet på profilen tills dess att ett klick hörs.
 4. Montera den medföljande adaptern, som gör att takräcket passar just din bils tak, på avsedd plats på din bils tak. Denna plats är ett gängat hål som oftast göms under en lucka eller gummilist på biltaket. Delarna som ingår i adaptern ser olika ut för olika bilar så läs nogrannt den medföljande instruktionen för just din bil. 
 5. När alla adaptrar är monterade på bilens tak så placerar du takräckenas fästen på adaptrarna. Om räckena är olika långa så ska det långa räcket monteras fram på bilens tak. Ta reda på vilket räcke som är längst och notera den gula pilen som visar aluminiumprofilens framsida (ska vara vänd framåt). 
 6. När det främre räcket är placerat på rätt plats på bilens tak så drar du åt insexskruven framifrån med det medföljande verktyget. Åtdragningsmomentet är 4-5 NM och det betyder att du kan dra åt relativt kraftigt. OBS! Använd endast det medföljande verktyget när du drar åt. Ett verktyg med längre skaft ger mer kraft och kan då skada fästet. 
 7. Dra åt insexskruven i det gula hålet i fästet för att låsa aluminiumprofilens position i sidled.
 8. Reptera monteringen för det bakre takräcket. 
 9. Skjut på de låsbara locken på varje fäste och lås med den medföljande nyckeln. 
 10. Kontrollera en sista gång att båda räckena är monterade ordentligt.
 11. Klart!